• Ολοκληρωμένα έργα ΠΡΟΚΑΤ
     • τεχνολογία icf
      Τεχνολογία
     • Πλεονεκτήματα
      Πλεονεκτήματα
     • Στάδια κατασκευής
     • προτάσεις προκατασκευής
      Αρχιτεκτονικές μελέτες προκατασκευής
     • Εξοπλισμός κατοικιών
 

Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες

Η εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού τοιχίου επενδύεται με γυψοσανίδα.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.