• Ολοκληρωμένα έργα ΠΡΟΚΑΤ
     • τεχνολογία icf
      Τεχνολογία
     • Πλεονεκτήματα
      Πλεονεκτήματα
     • Στάδια κατασκευής
     • προτάσεις προκατασκευής
      Αρχιτεκτονικές μελέτες προκατασκευής
     • Εξοπλισμός κατοικιών
 

Πλεονεκτήματα

Δείτε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα των προκάτ σπιτιών και επικοινωνήστε μαζί μας για ακόμα περισσότερες πληροφορίες….

Άριστη Θερμομόνωση/Στεγανοποίηση. Προσφέρουμε τέλεια προστασία από το βρόχινο νερό και την εξωτερική υγρασία με παράλληλη προστασία από τη μούχλα, τα βακτηρίδια, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη εσωτερική θερμοκρασία.

Το κόστος κατασκευής και ο χρόνος παράδοσης για ένα προκατασκευασμένο (προκάτ) ξύλινο σπίτι είναι προκαθορισμένα, οριστικά και αμετάκλητα, βασιζόμενα σε ιδιωτικά συμφωνητικά, σε αντίθεση με τον συμβατό τρόπο δόμησης όπου οι αποκλίσεις πολλές φορές φθάνουν στο 30% επιπλέον.

Οι υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης της κατασκευής εγγυώνται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Εφαρμόζοντας το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, αποφεύγουμε την παθογένεια των προκάτ σπιτιών με ρηγματώσεις στην εξωτερική τοιχοποιία.

Αποφυγή Θερμογέφυρων.

Αποφυγή εισχώρησης αέρα και συγκέντρωσης υδρατμών.

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60%.

Ελάχιστο κόστος συντήρησης.

Ταχύτητα κατασκευής.

Ευελιξία στον σχεδιασμό.

Μεγαλύτερη αντισεισμική προστασία.

Ελευθερία επιλογών του τύπου θέρμανσης.

Μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.

Χαμηλότερη τιμή έως και 50% από τις παραδοσιακές συμβατικές κατοικίες.

Καλύτερη ηχομόνωση.

 • Τα στοιχεία δόμησης παράγονται σε μεγάλο βαθμό στα εργοστάσια της Γερμανίας, Σουηδίας, Φινλανδίας και Ελλάδος, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο   δόμησης μιας προκατασκευασμένης (προκατ) οικίας, οπότε έχουμε ταχύτερο χρόνο κατασκευής
 • Οι υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης της κατασκευής εγγυώνται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας
 • Το κόστος κατασκευής και ο χρόνος παράδοσης για ένα προκατασκευασμένο (προκάτ) ξύλινο σπίτι είναι προκαθορισμένα, οριστικά και αμετάκλητα, βασιζόμενα σε ιδιωτικά συμφωνητικά, σε αντίθεση με τον συμβατό τρόπο δόμησης όπου οι αποκλίσεις πολλές φορές φθάνουν στο 30% επιπλέον.
 • Άριστη Θερμομόνωση/Στεγανοποίηση. Προσφέρουμε τέλεια προστασία από το βρόχινο νερό και την εξωτερική υγρασία με παράλληλη προστασία από τη μούχλα, τα βακτηρίδια, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη εσωτερική θερμοκρασία.
 • Αποφυγή Θερμογέφυρων
 • Αποφυγή εισχώρησης αέρα και συγκέντρωσης υδρατμών
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60%
 • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
 • Χαμηλότερη τιμή έως και 50% από τις παραδοσιακές συμβατικές κατοικίες
 • Καλύτερη ηχομόνωση
 • Μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής
 • Μεγαλύτερη αντισεισμική προστασία
 • Ευελιξία στον σχεδιασμό
 • Ελευθερία επιλογών του τύπου θέρμανσης
 • Ταχύτητα κατασκευής
 • Εφαρμόζοντας το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, αποφεύγουμε την παθογένεια των προκάτ σπιτιών με ρηγματώσεις στην εξωτερική τοιχοποιία.