• Ολοκληρωμένα έργα ΠΡΟΚΑΤ
     • τεχνολογία icf
      Τεχνολογία
     • Πλεονεκτήματα
      Πλεονεκτήματα
     • Στάδια κατασκευής
     • προτάσεις προκατασκευής
      Αρχιτεκτονικές μελέτες προκατασκευής
     • Εξοπλισμός κατοικιών
 

Συγκρότημα τριώροφων οικιών 460m²

Συγκρότημα τριώροφων οικιών 460 m² .

Category
Σπίτι Ενεργειακής Απόδοσης (Μπετόν), Τουρισμός