• Ολοκληρωμένα έργα ΠΡΟΚΑΤ
     • τεχνολογία icf
      Τεχνολογία
     • Πλεονεκτήματα
      Πλεονεκτήματα
     • Στάδια κατασκευής
     • προτάσεις προκατασκευής
      Αρχιτεκτονικές μελέτες προκατασκευής
     • Εξοπλισμός κατοικιών
 

Ελληνικό

ΥΠΟΓΕΙΟ 114,54τμ

ΙΣΟΓΕΙΟ 113,21τμ

Α’ΟΡΟΦΟΣ 91,20τμ

Category
Έργα σε εξέλιξη