• Ολοκληρωμένα έργα ΠΡΟΚΑΤ
     • τεχνολογία icf
      Τεχνολογία
     • Πλεονεκτήματα
      Πλεονεκτήματα
     • Στάδια κατασκευής
     • προτάσεις προκατασκευής
      Αρχιτεκτονικές μελέτες προκατασκευής
     • Εξοπλισμός κατοικιών
 

Πλεονεκτήματα

Δείτε μια λίστα με τα πλεονεκτήματα και επικοινωνήστε μαζί μας για ακόμα περισσότερες πληροφορίες….

Δεν είναι προκατασκευή.

Οικίες Α’ ενεργειακής Απόδοσης (μειωμένο κόστος χρήσης).

Μειωμένος χρόνος & κόστος κατασκευής.

Γνωστό & προκαθορισμένο κόστος εξαρχής .

Αντισεισμικότητα.

Πυράντοχοι τοίχοι.

Καλύτερη στατική και δυναμική συμπεριφορά.

Εφαρμόζονται πλήρως οι Ευρωκώδικες.

Το πιο στιβαρό κτίριο μονολιθικής κατασκευής.

Μεγάλυτερη ταχύτητα αποπεράτωσης του έργου.

Είναι διπλά μονωμένα σε όλη την επιφάνειά τους.

Ηχομόνωση.

Μεγαλύτερη θερμομόνωση.

Ελεύθερος σχεδιασμός.