• Ολοκληρωμένα έργα ΠΡΟΚΑΤ
     • τεχνολογία icf
      Τεχνολογία
     • Πλεονεκτήματα
      Πλεονεκτήματα
     • Στάδια κατασκευής
     • προτάσεις προκατασκευής
      Αρχιτεκτονικές μελέτες προκατασκευής
     • Εξοπλισμός κατοικιών
 

Μεσοχώρισμα

Μεσοχώρισμα

Μεσοχώρισμα

Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν με πυκνό μεταλλικό σκελετό ανά 60cm της εταιρίας Rigips ή Knauf και θα έχουν μόνωση με πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm και εκατέρωθεν του τοίχου διπλή γυψοσανίδα πάχους 12,50mm της εταιρίας Rigips ή Knauf, ενώ στα μπάνια θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη τσιμεντοσανίδα ή ινοσανίδα της εταιρίας Knauf.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.