• Ολοκληρωμένα έργα ΠΡΟΚΑΤ
     • τεχνολογία icf
      Τεχνολογία
     • Πλεονεκτήματα
      Πλεονεκτήματα
     • Στάδια κατασκευής
     • προτάσεις προκατασκευής
      Αρχιτεκτονικές μελέτες προκατασκευής
     • Εξοπλισμός κατοικιών
 

Προκατασκευασμένες κατοικίες

Οι προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες EasyHome πληρούν όλα τα Καναδέζικα standards. Για την υλοποίησή τους, χρησιμοποιούμε οικολογικά υλικά όπως πιστοποιημένη δομική ξυλεία επωνύμων οίκων που έχουν καθιερωθεί και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την αντοχή τους στον χρόνο.

Οι υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης της κατασκευής εγγυώνται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Για μια προκατασκευασμένη ξύλινη κατοικία της Easy Home, το κόστος κατασκευής και ο χρόνος παράδοσης είναι προκαθορισμένα, οριστικά και αμετάκλητα, βασιζόμενα σε ιδιωτικά
συμφωνητικά, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο δόμησης όπου οι αποκλίσεις πολλές φορές φθάνουν στο 30% επιπλέον.
Έτσι μέσα σε ελάχιστο χρόνο η προκατασκευασμένη ξύλινη κατοικία της EasyHome ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ “κλειδί στο χέρι”.

 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν μια  προκατασκευασμένη ξύλινη κατοικία της EasyHome είναι:

 

• Άριστη Θερμομόνωση/Στεγανοποίηση. Προσφέρουμε τέλεια προστασία από την υγρασία εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη εσωτερική θερμοκρασία.

• Αποφυγή θερμογέφυρων

• Αποφυγή εισχώρησης αέρα και συγκέντρωσης υδρατμών

• Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 60%

Ταχύτητα κατασκευής

Ελάχιστο κόστος συντήρησης

• Εφαρμόζοντας το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, αποφεύγουμε την παθογένεια των προκάτ κατοικιών με ρηγματώσεις στην εξωτερική τοιχοποιία.